Grzechy

grzechy

Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem – to słowa, które wypowiadamy w spowiedzi powszechnej w czasie aktu pokuty na Mszy Świętej. To także doskonała forma rachunku sumienia, która wymienia wszystkie obszary, wszystkie płaszczyzny, na jakich grzeszymy. Owocem aktu pokuty jest zniszczenie grzechów lekkich, natomiast grzechy ciężkie odpuszczane zostają tylko w spowiedzi sakramentalnej.

Ale czym właściwie jest grzech i jak możemy grzechy klasyfikować?

Czytaj dalej „Grzechy”