Niepokalana

niepokalane poczęcie

Wyjaśnijmy sobie definitywnie – Niepokalane Poczęcie nie odnosi się do narodzin Jezusa Chrystusa z dziewicy Maryi (to znaczy odnosi się, ale w rozumieniu jego konsekwencji) i nie oznacza zadziwiającego, jedynego w historii faktu, jakoby kobieta jednocześnie mogła urodzić dziecko bez udziału mężczyzny – „za sprawą Ducha Świętego” i dalej mówić o sobie „dziewica”. Nie! Niniejsze wydarzenie określa się mianem Dziewiczego Poczęcia i jest tzw. cudem w porządku natury.

Czytaj dalej „Niepokalana”